Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 5. 2023

Datum objave: 25. 4. 2023
Rok za sprejem ponudb: 15. 5. 2023

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1385/39 v izmeri 16 m2, k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 1385/39).

Cena navedene nepremičnine 3.520,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke