Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 5. 2023

Datum objave: 8. 5. 2023
Rok za sprejem ponudb: 28. 5. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2580/8 k.o. 1696 Rudnik v izmeri 50 m2. Cena nepremičnine znaša 4.000,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke