Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 6. 2023

Datum objave: 22. 5. 2023
Rok za prijavo: 11. 6. 2023

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1851/5 v izmeri 64 m2 in parc.št. 1851/6 v izmeri 4 m2, obe k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1851/5 1851/6).

Cena navedene nepremičnine 11.968,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke