Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 6. 2023

Datum objave: 5. 6. 2023
Rok za sprejem ponudb: 25. 6. 2023

Prodaja zemljišč: Zemljišči parc. št. 1378/37 v izmeri 92 m2 in parc.št. 1378/35 v izmeri 28 m2, obe k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1378/37 1378/35).

Cena navedene nepremičnine 14.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke