Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 6. 2023

Datum objave: 6. 6. 2023
Rok za sprejem ponudb: 26. 6. 2023

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji stavbnih zemljišč s parc. št. 191/1, v izmeri 28 m2 in parc.št. 191/3 v izmeri 528 m2 obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

Razpisne datoteke