Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 6. 2023

Datum objave: 7. 6. 2023
Rok za sprejem ponudb: 27. 6. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišča s parc. št. 284/116 v k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Cena nepremičnine znaša 16.400,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke