Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 7. 2023

Datum objave: 19. 6. 2023
Rok za prijavo: 9. 7. 2023

Prodaja zemljišča:

- parc. št. 86/16 v izmeri 49 m2, k. o. 1736 Brinje I (ID znak: parcela 1736 86/16) in
- parc.št. 86/17 v izmeri 89 m2, k.o. 1736 Brinje I (ID znak: parcela 1736 86/17).

Cena navedene nepremičnine 16.560,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke