Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 7. 2023

Datum objave: 22. 6. 2023
Rok za prijavo: 12. 7. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 836/6 v izmeri 17 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 836/6). Cena navedene nepremičnine 3.740,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke