Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 7. 2023

Datum objave: 26. 6. 2023
Rok za sprejem ponudb: 16. 7. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1866/15 k.o. 1723 Vič v izmeri 82 m2. Cena nepremičnine znaša 12.300,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke