Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 1. 2013

Datum objave: 28. 12. 2012
Rok za prijavo: 13. 1. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 1426/3, 1427/67, 1427/69, vse k.o. Zadobrova in parc. št. 963 k.o. Šmartno ob Savi, za potrebe izgradnje TK kanalizacije za optično povezavo bazne postaje Sneberje.

Razpisne datoteke