Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 7. 2023

Datum objave: 7. 7. 2023
Rok za sprejem ponudb: 27. 7. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/15 k. o. 1731 Udmat.

Cena nepremičnine znaša 4.950, 00 EUR brez davka.  Prednost pri nakupu parc. št. 721/15 k. o. 1731 Udmat imata solastnika parc. št. 720/2 k. o. 1731 Udmat.

Razpisne datoteke