Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 7. 2023

Datum objave: 7. 7. 2023
Rok za sprejem ponudb: 27. 7. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/13 k. o. 1731 Udmat

Cena nepremičnine znaša 4.500, 00 EUR brez davka. Prednost pri nakupu parc. št. 721/13 k. o. 1731 Udmat ima lastnik parc. št. 720/4 k. o. 1731 Udmat.

Razpisne datoteke