Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 7. 2023

Datum objave: 11. 7. 2023
Rok za sprejem ponudb: 31. 7. 2023

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:

- parkirno mesto št. 58 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-7962-174 (2636 Bežigrad, stavba 7962, del 174) na Neubergerjevi ulici v Ljubljani (Štihova ulica – jug). Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti in je prazno. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Prodajana cena: 11.000,00EUR (z besedo: enajst tisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke