Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 8. 2023

Datum objave: 20. 7. 2023
Rok za sprejem ponudb: 9. 8. 2023

Prodaja zemljišč: Zemljišči parc. št. 633/6 v izmeri 113 m2 in parc.št. 633/9 v izmeri 114 m2, obe k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 633/6 633/9).

Cena navedenih nepremičnin 18.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke