Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 8. 2023

Datum objave: 25. 7. 2023
Rok za sprejem ponudb: 14. 8. 2023

Prodaja zemljišč: Zemljišče parc. št. 430/46 v izmeri 71 m2 k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 430/46).

Cena navedene nepremičnine 12.496,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke