Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 9. 2023

Datum objave: 23. 8. 2023
Rok za sprejem ponudb: 12. 9. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 86/15 v izmeri 110 m2, k. o. 1736 Brinje I (ID znak: parcela 1736 86/15).

Cena navedene nepremičnine 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke