Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 9. 2023

Datum objave: 24. 8. 2023
Rok za sprejem ponudb: 13. 9. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 196/44 v izmeri 177 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška (ID znak: parcela 1740 196/44).

Cena navedene nepremičnine 17.700,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke