Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 9. 2023

Datum objave: 24. 8. 2023
Rok za sprejem ponudb: 13. 9. 2023

Prodaja nepremičnine:  zemljišča s parc. št. 553/18 v k.o. 1772 Slape.

Cena nepremičnine znaša 11.400,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke