Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 9. 2023

Datum objave: 25. 8. 2023
Rok za sprejem ponudb: 14. 9. 2023

Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 142/7 v k.o. 1738 Dravlje. 

Cena nepremičnine znaša 2.340,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke