Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 9. 2023

Datum objave: 5. 9. 2023
Rok za sprejem ponudb: 25. 9. 2023

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče s parc. št. 1801/19 v izmeri 15 m2, v k.o. 1777 Javor, do celote (1/1);
- zemljišče s parc. št. 1801/19 v izmeri 35 m2, v k.o. 1777 Javor, do polovice (1/2);
- zemljišče s parc. št. 1801/19 v izmeri 49 m2, v k.o. 1777 Javor, do polovice (1/2).

Skupna cena nepremičnin znaša 1.140,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke