Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 10. 2023

Datum objave: 27. 9. 2023
Rok za sprejem ponudb: 17. 10. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 390/40 v izmeri 108 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 390/40).

Cena navedene nepremičnine 19.008,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke