Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2023

Datum objave: 17. 10. 2023
Rok za sprejem ponudb: 6. 11. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 1532/54 v izmeri 82 m2, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 1532/54). Cena navedene nepremičnine 12.300,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke