Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2023

Datum objave: 17. 10. 2023
Rok za sprejem ponudb: 6. 11. 2023

Prodaja zemljišči: zemljišče parc. št. 1532/53 v izmeri 63 m2, in parc.št. 1532/55 v izmeri 27 m32, obe k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 1532/53 in 1532/55). Cena navedene nepremičnine 13.500,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke