Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 11. 2023

Datum objave: 18. 10. 2023
Rok za sprejem ponudb: 7. 11. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 427/4 v izmeri 12 m2, k. o. 1732 Štepanja vas (ID znak: parcela 1732 427/4). Cena navedene nepremičnine 1.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke