Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 12. 2023

Datum objave: 22. 11. 2023
Rok za sprejem ponudb: 12. 12. 2023

Prodaja nepremičnine: nepozidano zemljišče s parc. št. 1020/17 v izmeri 47 m2 in zemljišče s parc. št. 1020/18 v izmeri 42 m2 k. o. 1756- ČRNUČE .

Cena navedenih zemljišč znaša 10.680 EUR brez 22% DDV

Razpisne datoteke