Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 12. 2023

Datum objave: 22. 11. 2023
Rok za sprejem ponudb: 12. 12. 2023

Prodaja nepremičnine: nepozidano zemljišče s parc. št. 1020/20 v izmeri 26 m2 k. o. 1756- ČRNUČE. Cena navedenega zemljišča znaša 3.120,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke