Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 3. 2013

Datum objave: 20. 2. 2013
Rok za prijavo: 7. 3. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na podlagi prve alineje I. odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), ki se nahaja v stavbi na naslovu Mestni trg 17, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 258 k.o. Ljubljana mesto, v velikosti 27,01 m2.

Razpisne datoteke