Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 12. 2023

Datum objave: 29. 11. 2023
Rok za sprejem ponudb: 19. 12. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 737/3 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 89 m2. Cena nepremičnine znaša 15.664,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke