Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 12. 2023

Datum objave: 7. 12. 2023
Rok za sprejem ponudb: 27. 12. 2023

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče s parc. št. 1866/102 k.o. 1723 Vič v izmeri 38 m2,
- zemljišče s parc. št. 1866/103 k.o. 1723 Vič v izmeri 2 m2,
- zemljišče s parc. št. 1866/105 k.o. 1723 Vič v izmeri 5 m2,
- zemljišče s parc. št. 504/55 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 17 m2.

Cena nepremičnine znaša 18.600,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke