Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 1. 2024

Datum objave: 20. 12. 2023
Rok za sprejem ponudb: 9. 1. 2024

Prodaja nepremičnine:  zemljišče s parc. št. 1467/36 v izmeri 51 m2, v k.o. 1770 Kašelj. Cena nepremičnine znaša 10.200,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke