Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 3. 2013

Datum objave: 20. 2. 2013
Rok za prijavo: 7. 3. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe na podlagi pete alineje 3. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), ki se nahaja v stavbi na naslovu Tivolska cesta 50, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2273 k.o. Ajdovščina, v velikosti 149,30 m2.

Razpisne datoteke