Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 1. 2024

Datum objave: 3. 1. 2024
Rok za sprejem ponudb: 23. 1. 2024

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 84/7 v izmeri 20 m2 in parc.št. 84/24 v izmeri 52 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 84/24 84/7.

Cena navedene nepremičnine 10.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke