Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 1. 2024

Datum objave: 10. 1. 2024
Rok za sprejem ponudb: 30. 1. 2024

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 2209/56 v izmeri 35 m2 , k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2209/56.

Cena navedene nepremičnine 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke