Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 2. 2024

Datum objave: 16. 1. 2024
Rok za sprejem ponudb: 5. 2. 2024

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 414/47 v izmeri 15 m2, v k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Cena nepremičnine znaša 3.750,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke