Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 4. 2024

Datum objave: 20. 3. 2024
Rok za sprejem ponudb: 9. 4. 2024

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče s parc.št. 370/38 k.o. 1772 Slape v izmeri 1.929 m2;
- zemljišče s parc.št. 373/4 k.o. 1772 Slape v izmeri 8 m2;
- zemljišče s parc.št. 373/5 k.o. 1772 Slape v izmeri 118 m2;
- zemljišče s parc.št. 373/7 k.o. 1772 Slape v izmeri 52 m2;
- zemljišče s parc.št. 374/17 k.o. 1772 Slape v izmeri 1.430 m2;
- zemljišče s parc.št. 374/19 k.o. 1772 Slape v izmeri 487 m2;
- zemljišče s parc.št. 371/37 k.o. 1772 Slape v izmeri 210 m2;
- zemljišče s parc.št. 583/2 k.o. 1730 Moste v izmeri 80 m2;
- zemljišče s parc.št. 585/3 k.o. 1730 Moste v izmeri 373 m2;
- zemljišče s parc.št. 587/3 k.o. 1730 Moste v izmeri 55 m2;
- zemljišče s parc.št. 2218 k.o. 1737 Tabor v izmeri 10 m2 (tj. solastninski delež do 9/100)

Cena nepremičnin znaša 1.173.744,00 EUR.

Razpisne datoteke