Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Rok za sprejem ponudb: 29. 5. 2024

Datum objave: 9. 5. 2024
Rok za sprejem ponudb: 29. 5. 2024

Predmet oddaje v najem :
- zemljišče parc. št. 1177/4, v izmeri 777 m2 (ID znak: parcela 1734 1177/4) k.o. 1734 Ježica in
- zemljišče parc.št. 1176/4, v izmeri 552 m2 (ID znak: parcela 1734 1176/4) k.o. 1734 Ježica

Najemno obdobje in namen oddaje:
Zemljišči oddamo v najem za določen čas enega leta, za namene za potrebe gradbišča na sosednjem zemljišču.

Cena najema zemljišč
Cena najema zemljišč, navedenih v 1. točki te namere znaša 3.322,50 EUR/letno.

Sklenitev pogodbe
Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Način in rok plačila najemnine
Rok za plačilo najemnine je najkasneje 15 dni od sklenitve najemne pogodbe, v enkratnem znesku.

Prijavo na predmetno namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu pisno na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, oz. po e-pošti na e-naslov glavna.pisarna@ljubljana.si . Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave
V primeru, da se na namero javi več ponudnikov, bo izveden postopek pogajanj.
Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Irena Plausteiner, irena.plausteiner@ljubljana.si, 01/306-10-68.

 

Razpisne datoteke