Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 6. 2024

Datum objave: 24. 5. 2024
Rok za sprejem ponudb: 13. 6. 2024

Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 1121/21, v izmeri 134 m2 (ID znak: parcela 1739 1121/21) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

Razpisne datoteke