Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 4. 2013

Datum objave: 15. 4. 2013

MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov v brezplačno uporabo, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Proletarska 1, v Ljubljani v skupni izmeri 69,30 m2, stoječi na parc. št. 154/41, k.o. Udmat.

Razpisne datoteke