Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 7. 2013

Datum objave: 20. 6. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parc. št. 737, njiva v izmeri 1531 m2, v k.o. 1770 – Kašelj, v enoti urejanja EUP9 PO-626, z namembnostjo CDj – območja centralnih dejavnosti za javno upravo.

Razpisne datoteke