Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 8. 2013

Datum objave: 23. 7. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči, parc. št. 1424/101 cesta v izmeri 20 m2 in parc. št. 1424/102 cesta v izmeri 20 m2 obe 1738 - k.o. Dravlje.