Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 8. 2013

Datum objave: 12. 8. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče parc. št. 1480/3, k.o. 1770-Kašelj, v izmeri 28 m2, z ID oznako št. 1770-1480/3-0.