Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 9. 2013

Datum objave: 5. 9. 2013
Rok za prijavo: 20. 9. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnine – zemljišče parc. št. 450/6 v izmeri 130 m², 451/4 v izmeri 370 m² in 425/5 v izmeri 190 m², vse k.o. 1738-Dravlje.

Razpisne datoteke