Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 9. 2013

Datum objave: 9. 9. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 2051/12, 2051/21 in 2051/15 vse k.o. 1723 – Vič.

Razpisne datoteke