Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 10. 2013

Datum objave: 26. 9. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parc. št. 127/51- delno 800 m2, travnik v izmeri 11.838 m², k.o. 1730 - Moste, v območju urejanja JA-47 gospodarski coni.

Razpisne datoteke