Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 10. 2013

Datum objave: 1. 10. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 127/42 v izmeri 10.601 m2, k.o. 1730-Moste.