Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 11. 2013

Datum objave: 17. 10. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s parc. št. 73/42 (ID 1720-73/42-0) v izmeri 20 m2 in 73/41 (ID 1720-73/41-0), v izmeri 56 m2, obe k.o. 1720-Krakovsko predmestje, z ID oznako št. 1753-682/13-0.