Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 11. 2013

Datum objave: 11. 11. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 31/1 pot v izmeri 154 m2 1736 - k.o. Brinje I.