Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 12. 2013

Datum objave: 26. 11. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št. 1188/3, 1188/4, 1188/5 in 1190/1 vse k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano.

Razpisne datoteke