Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 12. 2013

Datum objave: 26. 11. 2013
Rok za prijavo: 11. 12. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji za del zemljišča, parc. št. 185/5, zelenica v izmeri 90 m2, v k.o. 1732 – Štepanja vas, z namembnostjo POg – površine za mirujoči promet.

Rezultati razpisa