Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 12. 2013

Datum objave: 10. 12. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo v izmeri 94,10 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Breg 22 v Ljubljani, stoječi na parc. št. *189, k.o. Ljubljana mesto.

Razpisne datoteke